ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

Donderdag 26 september Lezing: De bever: een knuffeldier, lastpak of ....??

De eerste lezing van het nieuwe seizoen en meteen een topper!

Programma Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert September t/m December 2019

Donderdag 26 september

Het gaat goed met de bevers in ons waterrijke landje en beverdeskundige Willy de Koning volgt deze dieren al sinds 2007 in haar leefomgeving in Limburg. We krijgen unieke filmbeelden te zien maar ook een aantal beverattributen (bevertanden).

Aanvang 20u00; Maas-Jacobszaal in het Vogelrevalidatiecentrum/Klein-Zundert.

Wandeling zondag 22-09-2019

Na de zomervakantie was het weer de eerste wandeling, nu onder leiding van Rien van Oers. Deze dag werd de witte route gewandeld vanaf de Ganger in de Pannenhoef.(Hazenmeren/de Moeren) Een mooie zonnige ochtend waar we met 18 leden 6.5 km hebben gewandeld en weer veel hebben waargenomen. Dit gebied is normaal erg vochtig, nu erg lage waterstand. Wat we hebben waargenomen/gezien: Buizerd, torenvalk, gaaien, houtduif, kraaien, zwartkop, vink, roodborstjes, koolmezen, putters, roodborsttapuiten, kwikstaart, boomklevers, grote bonte specht, wilde eenden, spreeuwen, kwartel? Bruine kikker

Zwarte Ooievaar

Zaterdag 21 september hebben we twee keer een jonge zwarte ooievaar gezien bij de Lage Bremberg en Rijsbergseweg in Etten-Leur.

Avondwandeling 29-06-2019

Pannenhoef Op deze warme zaterdagavond zijn we met 6 leden gaan wandelen vanaf de Ganger, naar de kijkhut de Flesch en het Korhoenpad. Ondanks de warmte hebben we toch nog van alles gehoord en gezien. Een bijzondere waarneming was een vos en een boomvalk. Een tuinfluiter, putters, vink, gaai, buizerd, familie roodborsttapuit, koekoek, boompieper, blauwe reiger, scholekster, meerkoet, kievit, dodaars, bergeend, familie Canadese gans. Planten: komkommerkruid, korenbloemen, ganzenbloem, Jacobskruiskruid, St. Janskruid, bergvlier.

Wandeling 2 juni 2019 Oude Buisse Heide

Zondagmorgen om 7 uur waren er 11 leden verzameld bij 't Pannehuske in Achtmaal. Het was een zonnige ochtend, er was veel te horen en te zien. Een bonte vliegenvanger die eten bracht voor de kleintjes.
bonte vliegenvanger
bonte vliegenvanger heeft uis schoongemaakt
paardenbloem
meikever( gewond aan vleugel)
platbuik
koningskaars
graspieper en grasmus

Verslag algemene ledenvergadering Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert, 2019.

 

D.D. 14 maart 2019  in het Vogelrevalidatiecentrum in Klein-Zundert, aanvang 20.00 uur.

 

 

1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen (36 leden) welkom in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum. 

 

 

Avond wandeling op zoek naar de nachtzwaluw

25 Mei zijn wij op zoek gegaan naar de nachtzwaluw in natuurgebied de moeren. Wij zijn met 5 personen vertrokken vanaf de parkeerplaat in den anker om 20.30 uur. Eerst een wandeling gemaakt door het natuurgebied verschillende vogels gezien en gehoord bijzonder was een nestholte van een grote bonte specht . Het nest met de luidruchtige jongen zat op slechts 1,50 meter van de grond. Toen het begon te schemeren hoorde wij in de verte de nachtzwaluw. Wij zijn een eind verder op een boomstam gaan zitten en weldra lieten de nachtzwaluws zich horen . De roep en de bekende ratel .

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS