ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

Donderdag 9 januari Lezing: rondreis door Namibië door Gert Bouwmeester

 

Beste natuurvrienden,

 

Allereerst de beste wensen voor 2020!

Graag nodigen wij jullie weer uit om de volgende lezing bij te wonen:

 

 

Nieuwjaarswandeling 5-1-2020

Op deze zondagmorgen waren 24 leden naar de Bak gekomen om een wandeling te maken in de Pannenhoef. Een goede start van het nieuwe jaar 2020 Het weer was goed en er was weer van alles te zien en te horen. Staartmees, boomklever, gaaien, zwarte kraai, wilde eenden, krakeenden, kuifeenden, soepeend, sijsjes, pimpelmees, koolmees, grauwe ganzen, vink, merel, groene specht, houtduif, holenduif, blauwe reiger, grote zilverreiger, knobbelzwaan, grote bonte spechten, kauw, buizerd, spreeuw, roodborst, torenvalk, ree. Geweizwammetjes, gele trilzwam. Gal (wesp bolletjes op eikenblad)
Buizerd, foto Frans Delcroix

Kerstwandeling

Tweede Kerstdag 2019 Deze morgen waren 19 leden naar het Anker gekomen om een wandeling te gaan maken in de Moerse bossen en Tachtig Bunders. In het gebied was veel graafwerk geweest, sloten gemaakt om het landbouwwater beter af te voeren naar de Turfvaart,zodat het niet in de natuur terecht komt. Er was weer van alles te zien en te horen. Reeën, houtduiven, spreeuwen, nijlganzen, kolganzen, kraai, grote bonte specht, grauwe gans, grote zilverreiger, vinken, roodborst, kauw, koolmees, pimpelmees, blauwe reiger, gaai, boomklever.

Donderdag 12 december Lezing: rondreis Costa Rica

Vier vrienden, Pierre en Mieke en Paul en Marianne, hebben een natuurreis door Costa Rica gemaakt. Dit land is een van de meest biodiverse gebieden ter wereld, een wonder van Moeder Natuur met tropische regenwouden, uitgestrekte stranden, vulkanen, mangrovemoerassen en vele nationale parken met een gigantische soortenrijkdom aan vogels (850 soorten), zoogdieren (250 soorten), vlinders, reptielen (200 soorten) en amfibieën (150 soorten).

Wandeling door Wortel-Kolonie 8-12-2019

Deze zondagmorgen hadden we met 9 leden een mooie wandeling door dit natuurgebied, met o.a. prachtige lanen en dreven, mooie heidevelden en vennen. We vertrokken om 9.30 uur bij de Klapekster - Wortel. Er was weer van alles te zien , vogels, planten, mossen, en paddenstoelen. Vinken, boomklever, torenvalk, buizerd, zwarte kraai, kauw, ekster, gaai, graspieper, Canadese ganzen , grauwe ganzen, nijlganzen, blauwe reiger, wilde eend, aalscholver, wintertaling, slobeend, krakeend, soepeend, huismus, koolmees, houtduif. Veel soorten korstmossen, rendiermos, groen bekertjesmos.

Kwak

Bij de leemputten in Wernhout is de kwak gespot o.a. door Frans Delcroix . Foto's zijn van de leden, Frans en Wies
Kwak

Reactie van Marike de Haan

Marike de Haan heeft nog het een en ander toegevoegd van wat wij allemaal hebben gezien op de paddenstoelen wandeling. Dit is de e mail die ze mij toe stuurde met het verzoek deze mede te delen Gr Rien Zoals ik telefonisch al veronderstelde staan er in het verslag over de wandeling toch een aantal namen van paddenstoelen die niet of niet helemaal kloppen. Overigens is het een heel leuk verslag met mooie foto,s van die ochtend. Complimenten voor Jose v Poppel. Zwammen die wel goed zijn sla ik gemakshalve over.

Donderdag 21 november Lezing: ontmoetingen met de natuur in eigen omgeving door Harrie Timmermans

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS