Waarnemingen van deze soorten doorgeven aan Ad van Gastel / Niet vergeten !!!

Het Bijzondere Soorten Project (B.S.P ) verzamelt sinds 1989 losse waarnemingen in van vogelsoorten die in (vrijwel heel) Nederland schaars tot zeldzaam zijn.
SOVON werkt hierin samen met Waarneming.nl en Telmee.nl .
Het project beperkt zich tot niet-broedende vogels.
 
DOEL van dit project:
Aantallen en verspreiding vastleggen van schaarse tot vrij zeldzame vogelsoorten.
Dit in aanvulling op de monitoringprojecten die zich op de algemene soorten richten.
 
Laten we dit project steunen en alle waarnemingen van onderstaande bijzondere soorten melden aan onze coordinator Ad van Gastel. Mailen naar ad@vnwgz.nl.
Liever nog kun je natuurlijk ook je waarneming hier op de site melden. Als aparte waarneming of als reactie onder dit bericht. Wel even inloggen anders kun je geen bericht achter laten.

 

BIJZONDERE SOORTEN
 
BEFLIJSTER
BIJENETER
BOKJE
BONTE KRAAI
BOSGORS
BREEDBEKSTRANDLOPER
CASARCA
CETTI’S ZANGER
CHILEENSE FLAMINGO
DRAAIHALS
DUINPIEPER
DWERGGORS
EUROPESE FLAMINGO
EUROPESE KANARIE
FRATER
GEELPOOTMEEUW
GRASZANGER
GRAUWE FRANJEPOOT
GRAUWE GORS
GRAUWE KIEKENDIEF
GRIEL
GROTE BURGEMEESTER
GROTE KRUISBEK
GROTE PIEPER
GROTE ZILVERREIGER
HOP
HUISKRAAI
IJSDUIKER
IJSEEND
IJSGORS
IJSVOGEL
KLAPEKSTER
KLEINE ALK
KLEINE BURGEMEESTER
KLEINE VLIEGENVANGER
KLEINE ZILVERREIGER
KLEINST WATERHOEN
KOEREIGER
KRAANVOGEL
KROONEEND
KUIFAALSCHOLVER
KUIFLEEUWERIK
KWAK
LACHSTERN
MIDDELSTE BONTE SPECHT
MORINEL PLEVIER
NOTENKRAKER
OEHOE
ORTOLAAN
PALLAS BOSZANGER
PAPEGAAI DUIKER
PESTVOGEL
POELRUITER
PONTISCHE MEEUW
RAAF
REUZE STERN
RODE WOUW
ROODHALSGANS
ROODKEELDUIKER
ROODKOP KLAUWIER
ROSSE FRANJEPOOT
ROSSE STEKELSTAART
ROUW KWIKSTAART
ROZE SPREEUW
RUIGPOOTBUIZERD
SLECHTVALK
SMELLEKEN
SNEEUWGANS
SNEEUWGORS
SPERWER GRASMUS
STELTKLUUT
STORMVOGEL
STRANDLEEUWERIK
TAIGA BOOMKRUIPER
TEMMINCKS STRANDLOPER
VALE STORMVOGEL
VELDUIL
VISAREND
VORKSTAARTMEEUW
WATERRIETZANGER
WATERSPREEUW
WITBUIKROTGANS
WITOOGEEND
WITVLEUGELSTERN
WITWANGSTERN
ZEEAREND
ZWARTE IBIS
ZWARTE ROTGANS
ZWARTE WOUW
ZWARTE ZEEKOET
ZWARTKOPMEEUW

 

Reacties

afbeelding van Webmaster

Op dinsdag 2-2-2016, gezien 4 grote zilverreigers, vliegend over De Krochten. Later zag ik er 2 staan langs een sloot vlak bij de grens daar richting Popeldonk.

Groet,

:Leo Brosens

afbeelding van Webmaster

Vandaag, zaterdag 13-2-2016, gezien 1 exemplaar. Voedsel zoekend langs een grote sloot bij de grensovergang richting Meer.

Mvg

Leo

afbeelding van vangastel

Tijdens de watervogeltelling van 13 februari op het Volkerak, 4 vogelsoorten waargenomen van de Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels van SOVON.

Grote zilverreiger (6 ex.)
Zeearend ( 4 ex.)
IJsduiker ( 3ex.)
IJsvogel (1ex.)

Mvg.
Ad

afbeelding van Webmaster

Opnieuw een exemplaar waargenomen in de Lange Gooren, op de grens met België. Gisteren zaterdag 5-3-2016.

Mvg
Leo

afbeelding van vangastel

Tijdens de poeziewandeling(05-03-2016) door de Moerse bossen is een grote zilverreiger waargenomen rechts van de abdij.

Mvg

AvG 

afbeelding van vangastel

Tijdens de watervogeltelling op het volkerak van 12 maart zeven grote zilverreigers,Zeearend,Slechtvalk en negen zwartkopmeeuwen gespot.

Mvg

Ad

afbeelding van Webmaster

Gisteren zaterdag 2-4-2016 zag ik in De Matjes niet alleen de fitis en tjiftal en meerdere blauwborsten, maar ook fouragerend in een weiland zo goed als op de grens een mooie beflijster. Ik heb ze daar rond deze tijd wel eens meer gezien, kennelijk ligt deze zoom land in een trekroute. Hoe lang zou zo'n trekker daar willen verblijven, een uur of enkele dagen?

Groet,

Leo

afbeelding van vangastel

Tijdens de avondfietstocht op 5 april twee grote zilverreigers waargenomen bij de turfvaart(buntweg 8x)

Groet,

Ad van Gastel 

Waargenomen in de Boontuinen op zaterdag 28-1-2017 rond 14.00 uur zoekend naar wat eetbaars.

afbeelding van vangastel

Grote zilverreiger waargenomen bij het meanderend beek aan de Bredaseweg( 06-02-2017)

Groet Ad.van Gastel

afbeelding van Webmaster

Vandaag 1-3-2017 een grote zilverreiger fouragerend gezien in de Hulsdonkstraat.
Mvg
Leo