Fototentoonstelling 2023

Fototentoonstelling 2023 / Uitslagen Mede door het mooie weer hebben na 2 jaar van Coronaperikelen toch weer ruim 240 bezoekers de weg naar het Vogelrevalidatiecentrum gevonden om de 87 foto's gemaakt door de leden van de Zundertse Vogel en Natuurwerkgroep te bewonderen De jury had dit ook jaar weer veel moeite om uit het mooie aanbod van de foto's de beste uit te kiezen, maar na lang beraad zijn ze er toch weer uitgekomen. De uitslag van de Vakjury , de Publieksjury en de Stimuleringsprijs is hieronder weergegeven Landschap 1ste prijs Doorkijk brugje van Cor van Dongen 2e prijs Mistige ochtend bij de Dintelse Gorzen van Ankie Dockx 3e prijs Solitaire boom van Cor van Dongen Flora 1ste prijs Heide Pannenhoef van Jacqueline Ermens 2e prijs Blauw petje van Tini van Overveld 3e prijs Vliegenzwam van Wim Verschraegen Fauna 1ste prijs Merel in het venster van Wim Verschraegen 2e prijs Zingende Grote karekiet van Rini Kools 3e prijs Wie ben jij van Conny Veenhuis Stimuleringsprijs Grauwe klauwier van Alois van Mingeroet Publieksjury 1ste prijs Wie ben jij van Conny Veenhuis 19 stemmen 2e prijs Reeën bij opkomende zon van Frans Delcroix 15 stemmen 3e prijs Mistige ochtend bij de Dintelse Gorzen van Ankie Dockx 14 stemmen Om uitleg te geven hoe de jury tot deze uitslag is gekomen zal er in de 2e helft van dit jaar een avond georganiseerd gaan worden waarbij alle fotografen en de jury uitgenodigd zullen worden waarbij de jury een en ander zal toelichten . Tot slot willen we iedereen maar zeker de vele vrijwilligers bedanken voor hun hulp waardoor ook dit jaar weer de tentoonstelling tot een groot succes geworden is. Graag weer tot volgend jaar

Reacties

afbeelding van Tineke Everaers

Het was dit jaar een waar succes!