ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

De Matjens, voorjaarswandeling 26 maart 2023

Zondagmorgen 26 maart 2023, zomertijd en toch waren 10 leden van de vogel- en natuurwerkgroep om 7.00 uur verzameld bij VRC. De weersvoorspellingen voor deze morgen waren niet best, en het regende al behoorlijk bij vertrek naar de Matjens. Daar aangekomen, klaarde het weer op en gingen we met goede moed op pad door een nat gebied.Na een uur begon het wel te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben heel veel kunnen zien en horen. Met als hoogtepunt, de boerenzwaluw verschillende keren gezien en de blauwborst gehoord!

Boerenzwaluw gezien

Zondag 26 maart 2023 zagen we de boerenzwaluw met de vogel- en natuurwerkgroep in de Matjens. (op het Belgische deel van de Matjens)

Tjiftjaf

Vijdag 17 maart 2023 7.00 uur, Tjiftjaf gehoord in Donkerstraat Etten-Leur door Marian van Meer

Amsterdamse waterleidingduinen 11 maart 2023

Deze ochtend waren 9 leden van de vogelgroep verzameld in Vogelenzang( richting Zandvoort) om te genieten van het prachtige weer, de rust en ruimte en de mooie natuur. Wat er is gezien: Fuut, slobeend, wilde eend, kuifeend, ooievaar, grote bonte specht, grote zilverreiger, vink, koolmees, meerkoet, aalscholver, dodaars, koperwiek, ijsvogel, boomklever, boomleeuwerik, buizerd, grote lijster, merel, roodborst, pimpelmees, sperwer, Canadese gans, wintertaling, kleine bonte specht, damhert, knobbelzwaan, roodborsttapuit, witte en gele kwikstaart en buizerd, grauwe gans. Verslag van Rien van Oers

Fototentoonstelling 2023

Fototentoonstelling 2023 / Uitslagen Mede door het mooie weer hebben na 2 jaar van Coronaperikelen toch weer ruim 240 bezoekers de weg naar het Vogelrevalidatiecentrum gevonden om de 87 foto's gemaakt door de leden van de Zundertse Vogel en Natuurwerkgroep te bewonderen De jury had dit ook jaar weer veel moeite om uit het mooie aanbod van de foto's de beste uit te kiezen, maar na lang beraad zijn ze er toch weer uitgekomen. De uitslag van de Vakjury , de Publieksjury en de Stimuleringsprijs is hieronder weergegeven Landschap 1ste prijs Doorkijk brugje van Cor van Dongen

Bleeke heide 19 februari 2023

(Om de tekst en foto's groter te kunnen bekijken , klik op de titel Bleeke heide.) De Bleeke heide bij Chaam is een weidevogelreservaat waar je vanuit een vogel-kijkhut een groot aantal soorten weidevogels, steltlopers, eenden en ganzen kunt bekijken en met zoveel voedselaanbod dus ook diverse soorten roofvogels. Met 13 leden gingen we op pad en er waren inderdaad veel vogels te zien. Het was redelijk weer en de eerste lentetaferelen waren al te zien, o.a. achter elkaar rennende hazen en (wilgen)katjes die al knopjes hadden!

Wandeling op de Kampina 5 februari 2023

(Om de tekst en foto's groter te kunnen bekijken , klik op de titel Wandeling op de Kampina) Op deze mooie zondagchtend waren 17 leden om 9 uur aanwezig op een parkeerplaats bij de Kampina in Oisterwijk. Een heel mooi natuurgebied met heidevelden, vennen, gagel, loofbos. We hebben er weer van alles gezien met als hoogtepunt : de matkop en de klapekster!!!

Midwinterwandeling 29 januari 2023

(Om de tekst helemaal te lezen en foto's groter te kunnen zien, klik op de titel Midwinterwandeling) Zondagmiddag 29 januari waren ongeveer 80 leden van de vogel- en natuurwerkgroep ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de mid-winterwandeling.Op het erf van Familie Mutsters was het sfeervol verzorgd met vuur korven en warme koffie en thee met een heerlijke Belgische koek. Tegen 14.00 uur vertrokken we voor een wandeling door de Moerse bossen. Het was lekker winterweer en er werd stevig doorgewandeld met af en toe een stop om een vogel te spotten, o.a. kramsvogels en koperwieken.

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS