ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

Grote RABO Clubkas actie

Ook wij doen dit jaar weer mee met de RABO Clubkas actie. Bent u lid van de RABO-bank dan heeft u een stemcode ontvangen en natuurlijk rekenen wij erop dat u uw voorkeurstem uitbrengt op de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert want hoe meer stemmen wij krijgen hoe hoger het sponsorbedrag zal bedragen en daar kunnen wij weer een leuk natuurproject mee realiseren.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Donderdag 29 maart Lezing: de nachtzwaluw in onze omgeving

Door: Ton Bakker
 

De Gooren en Krochten 25-03-2018

10 vroege vogels waren om 7.15 uur aanwezig op de parkeerplaats Een mooie morgen met wat vorst, mist en mooie zonsopkomst. We werden verrast met het geluid en daarna het zien van de tjiftjaf . Ook bijzonder was de kleine bonte specht en de boomleeuwerik. Verder zagen we 4 reeën , groene spechten, nijlganzen, wilde eenden, buizerd,koolmezen,pimpelmezen,kuifmees,roodborst,winterkoninkje,goudhaantje,boomklevers, boomkruiper, heggenmus, vinken, kepen, groenling, kramsvogels en hazen. Volop geluid van roffelende bonte spechten en een zwarte specht.
ree, kort bij de grens met Belgie
nijlgans
boomleeuwerik

Donderdag: 15 maart Lezing: het edelhert in Nederland

Niet eerder liepen de emoties zo hoog op binnen natuurminnend Nederland dan de afgelopen weken toen we dagelijks werden overspoeld met sterk vermagerde en dode herten en andere grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Inmiddels worden de dieren bijgevoerd en de lente breekt weer aan zodat alle ellende hier hopelijk gauw voorbij is. In Europa is het edelhert na het eland het grootste hert en in Nederland komt dit dier op een paar plaatsen voor. Maar wat weten we eigenlijk van het edelhert?

Fototentoonstelling 2018 / Uitslag publieksprijs

Een vraag aan de organisatie. Wordt de totale uitslag van de publieksprijs nog gepubliceerd? Ik zou dat op prijs stellen. Mvg Leo

Vogelherkenningscursus – maart 2018

Deze test hebben we jullie eerder gevraagd eens te doen. Nu een paar andere soorten.Schrijf de namen van deze vier vogels eens op een stukje papier. Als je er drie of vier herkent dan ben je waarschijnlijk al een gevorderde vogelkenner. Misschien herken je er maar een of twee of wellicht maar één of zelfs niet eentje, dan is het misschien een goed idee om jezelf in te schrijven voor de vogelherkenningscursus. Deze cursus start op woensdagavond 7 maart.

Algemene ledenvergadering met een terugblik op de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de plannen van het komende jaar.

Aan de leden van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert Het bestuur van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 8 maart a.s,. in de Maas-Jacobszaal van het VRC in Klein-Zundert, Luitertweg 36A. Aanvang 20u00. Het financieel jaarverslag 2017, dat is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, ligt ter inzage op het adres van onze penningmeester Tineke Everaers, Willem Passtoorsstraat 43, Zundert. Zoals altijd kunnen kandidaat bestuursleden kunnen zich bij één van de bestuursleden opgeven.

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS