ZOU JE BEST IETS OP DE SITE WILLEN ZETTEN MAAR WEET JE NIET HOE DAT MOET, GEEN NOOD, STUUR HET OP NAAR DE WEBMASTER, STUUR HET NAAR  wm@vnwgz.nl

Fototentoonstelling 2018 / Uitslag publieksprijs

Een vraag aan de organisatie. Wordt de totale uitslag van de publieksprijs nog gepubliceerd? Ik zou dat op prijs stellen. Mvg Leo

Vogelherkenningscursus – maart 2018

Deze test hebben we jullie eerder gevraagd eens te doen. Nu een paar andere soorten.Schrijf de namen van deze vier vogels eens op een stukje papier. Als je er drie of vier herkent dan ben je waarschijnlijk al een gevorderde vogelkenner. Misschien herken je er maar een of twee of wellicht maar één of zelfs niet eentje, dan is het misschien een goed idee om jezelf in te schrijven voor de vogelherkenningscursus. Deze cursus start op woensdagavond 7 maart.

Algemene ledenvergadering met een terugblik op de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de plannen van het komende jaar.

Aan de leden van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert Het bestuur van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 8 maart a.s,. in de Maas-Jacobszaal van het VRC in Klein-Zundert, Luitertweg 36A. Aanvang 20u00. Het financieel jaarverslag 2017, dat is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, ligt ter inzage op het adres van onze penningmeester Tineke Everaers, Willem Passtoorsstraat 43, Zundert. Zoals altijd kunnen kandidaat bestuursleden kunnen zich bij één van de bestuursleden opgeven.

Cursus Wet natuurbescherming voor groene vrijwilligers in Brabant vooraankondiging

Beste mensen,

 

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Hij vervangt in één klap de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

IVN Brabant, de BMF en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap hebben de koppen bij elkaar gestoken om het netwerk van ‘groene vrijwilligers’ te informeren over deze nieuwe wetgeving.

Cursusreeks 'Aan de slag met duurzame landbouw'

Beste leden van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert

 

De Brabantse Milieufederatie organiseert dit jaar in samenwerking met FoodUp! Brabant een cursusreeks over duurzame landbouw, waarin je zelf aan de slag gaat met het verduurzamen van (een onderdeel van) ons voedselsysteem. De reeks bestaat uit meerdere cursussen die los van elkaar te volgen zijn.

wandeling 4 maart 2018

Koppel goudvinken achter Abdij Zundert

Steenuil pakt Watersnip als prooi

Forums:

Onze steenuiltjes brachten een Watersnip mee als prooi. Die bleef echter hangen in de opening en dat gaf nogal wat toestanden!

 

Zie het YouTube filmpje, klik voor het filmpje op "Lees Meer'' hieronder!!!

Zondag: 4 maart Natuurwandeling door het natuurgebied van Veldekensberg en Lange Maten

De lente laat nog even op zich wachten maar een natuurwandeling door de prachtige omgeving van de Veldekensberg en de Lange Maten in de omgeving van het trappistenklooster levert altijd weer een aantal bijzondere waarnemingen op. De boomklever laat zich al volop horen en ook de bonte spechten en buizerden zullen zich zeker laten zien en horen.

Vertrek om 07u45 vanaf de parkeerplaats van het VRC en verzamelen om 08u00 op de parkeerplaats bij het trappistenklooster Maria Toevlucht in de Moeren.

 

Pagina's

Subscribe to Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert RSS