Biesbosch, 8 oktober 2021

Met 15 leden waren we rond 9 uur verzameld bij het Museumeiland in Werkendam De mist zorgde ervoor dat we iets later vertrokken maar dit weerverschijnsel zorgde wel voor mystieke beelden.Na de middag kwam de zon erdoor en wat het zicht ruimer en hebben we de zeearend gezien!! We werden verwelkomd door de cetti's zanger en hebben deze veel keren gehoord en gezien. De waarnemingen van deze dag: Cetti'szanger, winterkoninkje, koolmees, roodborst, zwarte kraai, grauwe gans, pimpelmees, spreeuw,grote bonte specht, blauwe reiger, kolgans, merel, zanglijster, krakeend, rietgors (m en vr) bever, kramsvogel,kokmeeuw,kleine bonte specht, wilde eenden, staartmezen, knobbelzwaanwintertaling, boomkruiper, meerkoet, nijlgans, zilverreiger, kuifeend, fuut, vink, zeearend, buizerd, slechtvalk, Canadese gans, aalscholver, boerenzwaluw, slobeend,tafeleend, smient, ijsvogel, blauwe en bruine kiekendief. planten: o.a. ratelpopelier, esdoorn, cichorei , balsemien, moeras vergeetmijnietje, munt, echte waterkers, gewone berenklauw, riet met duivelsbeet. Vlinder: dagpauwoog Een paar leden zagen kort ná het wegrijden van de laatste parkeerplaats(bij uitkijktoren) nog een overstekende, lopende Roerdomp . Volkomen verrast Foto's H.Hufkens en J.van Poppel

Reacties

afbeelding van Rien van Oers

Het is ondanks de mist in de morgen een geslaagde dag geworden. Goed verslag en mooie foto,s Jose. De mist gaf inderdaad wel een bepaalde sfeer en toen het opklaarde toch nog veel gezien. Gr Rien