Wandeling door Wortel-Kolonie 8-12-2019

Deze zondagmorgen hadden we met 9 leden een mooie wandeling door dit natuurgebied, met o.a. prachtige lanen en dreven, mooie heidevelden en vennen. We vertrokken om 9.30 uur bij de Klapekster - Wortel. Er was weer van alles te zien , vogels, planten, mossen, en paddenstoelen. Vinken, boomklever, torenvalk, buizerd, zwarte kraai, kauw, ekster, gaai, graspieper, Canadese ganzen , grauwe ganzen, nijlganzen, blauwe reiger, wilde eend, aalscholver, wintertaling, slobeend, krakeend, soepeend, huismus, koolmees, houtduif. Veel soorten korstmossen, rendiermos, groen bekertjesmos. Verschillende soorten paddenstoelen, o.a. waaiertje, zwavelkopjes, zwavelzwam, elfenbankjes, oranje druppelzwam. Na afloop samen koffie gedronken in het bezoekerscentrum.

Reacties

afbeelding van Rien van Oers

Alweer een goed verslag van een geslaagde wandeling door een mooi natuurgebied. Goed gedaan Jose . Bedankt Rien