SWEV-contactdag 19-2-2011

Beste West-Brabantse Vogelaar,

Naast de extra SWEV-avond op 25 januari over het in- en uitvoeren van vogelgegevens via de website van SOVON, organiseren we natuurlijk ook weer de jaarlijkse contactdag. Deze vindt plaats op zaterdag 19 februari. Omdat je ook vorig jaar een SWEV-activiteit bezocht ontvang je hierbij een persoonlijke uitnodiging.
Deze keer gaan we naar het Land van Heusden en Altena, alwaar we te gast zijn bij de vogelwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur in Giessen. 
Naast interessante lezingen is er ook gelegenheid om in de pauze, onder begeleiding van leden van Altenatuur, het fort te bezichtigen. 
Na de pauze kan men kiezen uit twee excursies. Één gaat er naar de Groesplaat en de andere naar de Kornse Boezem.
Iedere West-Brabantse vogelaar is van harte welkom (wel graag vooraf aanmelden via de website brabantsevogels.nl met vermelding of je gebruik maakt van de lunch).
We hopen op een grote opkomst.

Met hartelijke groet, namens het SWEV,
John Frijters