Vogelherkenningscursus 4-2010

Na een jaar overgeslagen te hebben is er dit jaar weer eenvogelherkenningscursus gegeven.

Uit het aantal aanmeldingen bleek dat er wel behoefte is aan zo'n cursus, want er waren ongeveer 30 cursisten.
De cursus startte begin maart en stond onder deskundige leiding van Jack, Dre, Pierre en Charles.
Behalve theorielessen over vogels en de verschillende verrekijkers die er bestaan zijn er ook wandelingen in de natuur gemaakt.
Je hoort dan van de cursisten dat ze anders door het bos lopen dan voor de cursus omdat ze nu allerlei vogels horen zingen waar ze eerder aan voorbij
liepen.
Dat ze nog niet iedere vogel kennen is geen schande want dit kost tijd. Met prachtig weer is vandaag de cursus afgesloten met een wandeling door Wallsteyn en de Oude Buissche en zijn er op de valreep nog een paar nieuwe vogelsoorten gezien die weer terug zijn in Nederland en wel de tuinfluiter, de bonte vliegenvanger en de gekraagde roodstaart.
Traditie wil, dat er ter afsluiting van de cursus, op koffie en appelflappen getrakteerd wordt in ons clubhuis en dat lieten we ons wel bekomen op het terras in de zon.
Hopelijk hebben de cursisten er iets van opgestoken en zien we ze graag terug op een van onze wandelingen.

Mvg
Frans Delcroix
18 april 2010