10 jaar VNWGZ-Natuurfototentoonstelling

2013 is een jubileumjaar voor onze fototenststelling. De tentoonstelling wordt dan namelijk voor het 10e jaar georganiseerd.

Een Jubileum dus !

Zeker met deze jubileumexpositie zou het leuk zijn dat er zo veel mogelijk leden meedoen om de tentoonstelling te doen slagen. Bij deze de oproep om met je fototoestel aan de slag te gaan zodat ook dit jaar de expositie een succes wordt.

Reglement: De foto’s dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Maximaal 3 foto’s per lid

Het formaat dient 20 x 30 of 21 x 29 cm te zijn, gaarne aandacht hiervoor

De foto’s hebben Natuur als onderwerp en worden in 3 categorieën ingedeeld te weten: Landschappen, Flora, en Fauna

Inzenders zijn lid van de Vogel en Natuurwerkgroep, voor hen is deelname gratis

Op de achterzijde van de foto naam en adres van de inzender, naam van de foto en de plaats waar hij gemaakt is.Tevens plaatsingsvolgorde aangeven.

Foto’s voor eind januari 2013 inleveren bij een van de bestuursleden van de Vogel en Natuurwerkgroep.

Zoals elk jaar zullen de foto’s door een vakkundige jury beoordeeld worden, zodat de mooiste foto’s beloond worden met een leuke prijs.

Tevens is er nog een publieksprijs en een stimuleringsprijs van het Vogelrevalidatiecentrum.

De openingstijden van de expositie zijn zaterdag en zondag 23 en 24 februari van 13.00 uur tot 16.00 uur.

De prijsuitreiking zal zaterdag om 14.00 uur geschieden in de expositieruimte van het Vogelrevalidatiecentrum.