Wandeling 17 juni 2018

Wandeling tussen Rijsbergen en Etten-Leur, Rondgors. Met 9 leden vertrokken we om 7 uur bij parkeerplaats de Bak van de Pannenhoef. We hebben er heel veel soorten waargenomen. Buizerd, zwartkop, familie wilde eend, lepelaar, gaai, boompieper, kraaien, kleine mantelmeeuw, familie roodborsttapuit, houtduif, putters, koolmees, merel, vink, familie torenvalk (bij kooi, 4 jonge valken aan het uitvliegen) familie Canadese gans, familie nijlgans, grasmussen, kieviten, blauwborst, tuinfluiter, huis- boeren- gierzwaluwen, holen duiven , blauwe reigers, blauwe reigers, kneu, rietgors, ree, weidebeek juffer, haas. Spreeuwen, 3 witgatjes, fazant, tjiftjaf, winterkoninkje, groenling, groepje jonge tjif tjafs, ekster, scholekster, spotvogel, graspieper, witte kwikstaart, waterhoen, familie meerkoet, bruin zandoogje. Planten: distel, kale jonker, valeriaan, kamperfoelie, zuring, rolklaver, Jacobskruiskruid, St.Janskruid, teunisbloem, ooievaarsbek (wilde geranium), duizendblad, kattenstaart, wederik, cichorei, harig wilgenroosje, bergvlier. Eiken processierupsen in spinsel. Een mooie leerzame ochtend.