Tiengemeten 20-09-2020

Na ruim een half jaar mochten we weer op pad met de vogelwerkgroep. Het was een uitgelezen dag om zoiets te doen. Met 26 mensen waren we bij de boot om de overtocht te maken naar de Tiengemeten Rien van Oers heette iedereen welkom en Rob Burgmans, als gids en kenner van dit gebied, gaf uitleg over de natuur op het eiland.(1000 ha) Hij vertelde dat er de waterteunisbloem groeit , maar die proberen ze te bestrijden.(hielden daar het water laag om met apparatuur er bij te kunnen) gemet,oude polder, laag water, springtij, wildernis, weelde, Haringvliet = zoet water. Er was veel te zien, o.a. het vakantiehuis van Twan Huys (voormalige woning van de rattenvanger) Vogels: wintertaling, slobeend, krakeend, blauwe reiger, cetti's zangers, wilde eenden, winterkoninkje, kauwen, knobbelzwanen, zeearend (volwassen) , grote zilverreigers, steltlopers, boerenzwaluwen, aalscholvers, zwarte kraaien, kemphanen, zilvermeeuwen, graspiepers, bontbekplevieren, witte kwikstaarten, buizerds, stormmeeuw, casarca eend (Zuid Europees) pijlstaart, smienten, brandganzen, kuifeend, tafeleend, spreeuw, goudplevieren, ijsvogel, kneu, grauwe ganzen, grote bonte specht, torenvalken, sperwer, ekster, ringmus, kokmeeuw, holenduif, tjiftjaf, putters, fuut, watersnip. Overig: Schotse hooglanders, libel, beverburcht Planten: gulden roede, bramen, riet Vlinders; icarusblauwtje m. en vr. bont zandoogje, citroenvlinder Paddenstoel: inktzwam Een mooie dag in een prachtige omgeving !!
zeearend op grote afstand
buizerd
beverburcht
gulden roede