KRUISBEKKEN op Kalmthoutse Heide

Zondag 8 maart 2020 Wandeling door de Kalmthoutse heide, libel route. Met 22 leden waren we verzameld op de parkeerplaats De Vroendte. Om 8.30 vetrokken we om het mooie gebied, met loof- en dennen bossen, heidevelden, zandverstuivingen en vennen te verkennen. Het weer viel gelukkig alles mee. Er was van alles te zien en te horen, maar de topper was: koppeltje KRUISBEKKEN . Wat we verder hebben waargenomen : vink, grote bonte specht, roodborst, pimpel- kool- kuifmees, goudhaantje, holeduif, aalscholver, roodborsttapuit, kuifeend, wilde eenden, kraai, spreeuw, ekster, fazant, gaai, veldleeuwerik, rietgors (m) boomkruiper, boomklever, buizerd, kramsvogel, boomleeuwerik, merel. Na ruim 5 km te hebben gewandeld sloten we af met een lekker warm kopje koffie! foto's van Hans Hufkens en José van Poppel

Reacties

Die kruisbekken maken de wandeling al geslaagd lijkt me. Mvg Leo