Euro birdwatch 2020

Hoi . Wij waren vandaag 3 Oktober met vier man aanwezig bij de trekvogeltelling in de maatjes. Ad --Ado--Rob-- en ik ( Rien ) zaten de hele ochtend in de regen te wachten op de trek van de vogels die momenteel naar het zuiden vliegen. Maar door het slechte weer was er weinig te beleven helaas. Wel heel veel spreeuwen die gezamenlijk een vliegshow gaven. Verder best wel een aantal watersnippen-- zilverreigers-- vinken-- veldleeuweriken-- wilde eenden Wintertalingen--merels--zanglijsters--groene specht--buizerd -- kraai--houtduif--kieviten--aalscholver En ook nog 3 reeen en een aantal hazen . Volgende keer hopelijk wat beter weer. Gr Rien