EURO BIRD WATCH 06-10-2018 TELPOST MATJENS

EURO BIRD WATCH  06-10-2018

TELPOST MATJENS

 

SOORT

ZUID

NOORD

TER PLAATSEN

EKSTER

1

 

 

RIETGORS

5

 

 

BLAUWE REIGER

 

 

1

WULP

1

 

 

KOOLMEES

11

 

 

PIMPELMEES

12

 

 

GRAUWE GANS

65

73

350

GROTE CANADESE GANS

 

39

 

KIEVIT

4

100

 

GROTE LIJSTER

8

 

 

SIJS

10

 

 

WATERSNIP

3

 

 

KAUW

38

100

 

MANDARIJNEEND

 

1

 

TJIFTJAF

3

 

 

STORMMEEUW

5

 

 

VINK

1979

 

 

PUTTER

3

 

 

SPREEUW

553

100

 

GROENLING

3

 

 

KRAMSVOGEL

3

 

 

HOLENDUIF

8

 

 

KEEP

1

 

 

ZWARTE KRAAI

3

 

5

GRASPIEPER

23

 

2

WITTE KWIKSTAART

4

 

 

VELDLEEUWERIK

27

 

 

BOERENZWALUW

48

 

 

ZANGLIJSTER

16

 

 

WILDE EEND

12

 

 

GAAI

 

 

3

FAZANT

 

 

1

BUIZERD

 

 

3

MEREL

1

 

 

KNEU

13

 

 

NIJLGANS

 

12

 

ROODBORST

 

 

1

ROODBORSTTAPUIT

 

 

4

AALSCHOLVER

12

 

 

SOORT

ZUID

NOORD

TER PLAATSEN

KLEINE BONTE SPECHT

 

 

1

HOUTDUIF

55

28

 

AANTAL

2875

425

370

 

TOTAAL AANTAL VOGELS

3753