Donderdag: 15 maart Lezing: het edelhert in Nederland

Niet eerder liepen de emoties zo hoog op binnen natuurminnend Nederland dan de afgelopen weken toen we dagelijks werden overspoeld met sterk vermagerde en dode herten en andere grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Inmiddels worden de dieren bijgevoerd en de lente breekt weer aan zodat alle ellende hier hopelijk gauw voorbij is. In Europa is het edelhert na het eland het grootste hert en in Nederland komt dit dier op een paar plaatsen voor. Maar wat weten we eigenlijk van het edelhert? Wat is bekend van zijn biotoop, van zijn uiterlijk, van zijn verspreiding, van zijn voedsel?  Harry Fiolet volgt deze dieren al vele jaren en vanavond zal hij ons alle wetenswaardigheden van deze prachtige dieren vertellen met heel veel schitterende foto's.

Aanvang 20.00 uur in de Maas-Jacobszaal van het Vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36a in Klein-Zundert.