Algemene ledenvergadering met een terugblik op de activiteiten en projecten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de plannen van het komende jaar.

Aan de leden van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert Het bestuur van de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 8 maart a.s,. in de Maas-Jacobszaal van het VRC in Klein-Zundert, Luitertweg 36A. Aanvang 20u00. Het financieel jaarverslag 2017, dat is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, ligt ter inzage op het adres van onze penningmeester Tineke Everaers, Willem Passtoorsstraat 43, Zundert. Zoals altijd kunnen kandidaat bestuursleden kunnen zich bij één van de bestuursleden opgeven. Met vriendelijke groet, Dré Mutsters Voorzitter VNWGZ